Skip to main content

Waarom kwaliteit van palliatieve zorg meten?

Waarom interesse in kwaliteit van palliatieve zorg?

Palliatieve teams en voorzieningen, maar ook managers en beleidsmakers zijn geïnteresseerd in de kwaliteit van de zorg die verstrekt wordt. Aan de hand van kwaliteitsindicatoren kunnen palliatieve teams de kwaliteit van zorg meten op verschillende gebieden en verbeteren waar ze dat nodig achten. Ook patiënten en familie zijn dus gebaat met kwaliteitsindicatoren. In het kader van accreditatie in de ziekenhuizen en het sturen van het beleid rond palliatieve zorg kunnen kwaliteitsindicatoren ook nuttige informatie verschaffen.

Als onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel, hebben wij daarom in nauwe samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen een kwaliteitsindicatoren set ontwikkeld die kan gebruikt worden door de palliatieve zorginitiatieven in Vlaanderen om kwaliteit van zorg te evalueren en op termijn te verbeteren.
 

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

Kwaliteitsindicatoren verwijzen naar een meetbaar aspect van de zorg en zeggen iets over de kwaliteit van dat aspect binnen de verleende zorg. Ze worden uitgedrukt in een percentage (bv. percentage patiënten met milde tot geen pijn) en tonen zo welke aspecten van de zorg goed en welke minder goed gaan.

 

Hoe worden kwaliteitsindicatoren gebruikt om de zorg te verbeteren?

Aan de hand van de kwaliteitsscores ben je als team in staat om de kwaliteit van de geleverde zorg door het team te evalueren. Op die manier kan je samen bekijken welke aspecten van de zorg goed gaan en welke nog kunnen verbeterd worden. Door de kwaliteitsindicatoren halfjaarlijks te meten en telkens verbeterdoelen op te stellen binnen het team, kan je de evolutie van de kwaliteit van zorg in je team bekijken en zo ook het effect van je verbeteracties evalueren.
 

Kathleen1

 

oog