Naar inhoud

Vragenlijst voor zorgverleners die zorg aan stervende patiënten leveren in tijden van corona

Oproep aan alle zorgverleners voor deelname aan internationaal onderzoek over hun beleving van de zorg voor stervende patiënten

Onze onderzoeksgroep voert i.s.m. met onderzoekers van UZ Brussel opnieuw een onderzoek naar de beleving van zorgverleners met de zorg aan stervende patiënten. We zijn op zoek naar hulp- of zorgverleners die thuis, in het woonzorgcentrum of het ziekenhuis zorg hebben verleend aan een stervende patiënt tijdens de COVID-19 pandemie (al of niet overleden ten gevolge van COVID-19), om een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden en peilt naar uw ervaringen met de levenseindezorg, die nu door de pandemie heel erg anders kan verlopen dan voorheen.

 

“Door de Corona pandemie werden veel veiligheidsmaatregelen genomen die een grote invloed kunnen hebben op de zorg, het afscheid en ook de rouwperiode.” zegt Prof Van den Block van de Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde. “Zo konden patiënten die anders onbeperkt bezoek krijgen nu geen of slechts 1 bezoeker ontvangen, en mochten zorgverleners de stervende patiënt of zijn familie niet aanraken om troost te bieden.”

 

Niet enkel het afscheid verloopt anders dan we gewend zijn, ook de werkomstandigheden zijn anders dan voorheen. “Zorgverleners krijgen ook te maken met extra werkdruk en angst om zelf besmet te worden met Covid-19.  Dat geldt niet enkel op de Covid-afdelingen maar evengoed op andere afdelingen in het ziekenhuis, in het woonzorgcentrum én in de thuiszorg” vult Prof Mark De Ridder van UZ Brussel aan. “Met de informatie over hoe onze zorgverleners het overlijden en de zorg errond beleven, kan het beleid binnen het ziekenhuis, woonzorgcentrum of huisartsenpraktijk aangepast worden, en kan zo de nodige ondersteuning geboden worden in deze en eventueel toekomstige moeilijke periodes.”

 

Het onderzoek wordt ook in andere Europese landen gevoerd. “Op die manier kunnen we de mogelijke gevolgen van de Covid-19-maatregelen op de kwaliteit van sterven Europees in kaart brengen, om zo de zorg in de toekomst meer op maat van de betrokken zorgverleners en hun patiënten te kunnen organiseren”.

Indien u werkzaam bent in de zorg, in het ziekenhuis, thuis of het woonzorgcentrum, als, arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, of andere hulp- of zorgverlener, en te maken kreeg met een overlijden na 15 oktober (al of niet door COVID-19), kan u de vragenlijst invullen via onderstaande link:

 

Naar enquête voor zorgverleners