Skip to main content

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg - donderdag 31 maart en vrijdag 1 april 2022

 • January 14, 2022

Dutch text only

Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseert samen met PALLIACTIEF de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april 2022 in Tiel Nederland.

 

Hieronder vindt u het overzicht van alle activiteiten van de End-of-Life Care Research Group op het congres.

 

Donderdag 31 maart 2022

11:00 - 12:30 Parallelsessie ronde 1
 

Parallelsessie 1: Proactieve zorgplanning / markeren
 • 11:15-11:30 O.04 Levenswensen: Vertaling en culturele aanpassing van het Go Wish kaartspel over vroegtijdige zorgplanning en levenseinde voorkeuren voor Vlaanderen
  Charlèss Dupont, Vrije Universiteit Brussel
 • 11:30-11:45 O.05 Vroegtijdige zorgplanning bij ouderen van Turkse afkomst in België: verkennend interviewonderzoek
  Hakki Demirkapu, Vrije Universiteit Brussel
Parallelsessie 2: Beslissingen rond het levenseinde
Voorzitter: Joachim Cohen
 • 11:30-11:45 O.11 De betekenis van de euthanasievraag en de impact van de euthanasieprocedure: interviewstudie bij volwassenen met een psychiatrische aandoening
  Kenneth Chambaere, Vrije Universiteit Brussel
 • 11:45-12:00 O.12 Continue palliatieve sedatie tot aan het overlijden: de ontwikkeling van een praktijkprotocol voor woonzorgcentra
  Marie-José Gijsberts, Vrije Universiteit Brussel
Parallelsessie 4: Psychologische, sociale en spirituele zorg
Voorzitter: Lieve Van den Block
 

13:30 15:00 Parallelsessie ronde 2
 

Parallelsessie 6: Transmuraal en/of interprofessioneel samenwerken
Voorzitter: Peter Pype
 • 13:30 O.28 Ervaringen van patiënten over transfers tussen settings in palliatieve zorg
  Fien Mertens, UGent
Parallelsessie 7: Kinderpalliatieve zorg
Voorzitter: Marie-José Gijsberts
 • 13:30 O.34 Niet zomaar kleine volwassenen, ook aan het einde van het leven: Ontwikkeling van indicatoren voor gepastheid van levenseindezorg bij kinderen met kanker, neurologische aandoeningen, en genetische/congenitale aandoeningen
  Veerle Piette, Vrije Universiteit Brussel
 • 14:45 O.39 Raadpleging van ouders en zorgverleners bij de besluitvorming rond het levenseinde van pasgeborenen en zuigelingen: een follow-backonderzoek naar sterfte op populatieniveau
  Kenneth Chambaere, UGent
Parallelsessie 8: Poster pitches
Voorzitter: Joachim Cohen
 • 13:46 P.01 Betere kwaliteit van levenseindezorg bij ouderen met dementie door palliatieve thuiszorg: een landelijke propensity score-matched cohortstudie
  Miranda Rose, Vrije Universiteit Brussel
 • 14:26 P.07 Hoe werken complexe voorafgaande zorgplanningsinterventies voor patiënten met een chronische, levensbeperkende ziekte? Een scoping review
  Julie Stevens, Vrije Universiteit Brussel

Vrijdag 1 april 2022

Vrijdag 1 april 2022

09:00-09:10 Opening dag 2 door de dagvoorzitter Lieve Van den Block

10:45-12:15 Parallelsessie ronde 3
 

Parallelsessie 10: Proactieve zorgplanning / markeren
 • 11:15-11:30 O.47 Vroegtijdige zorgplanningsgesprekken bij mantelzorgers: een populatiegebaseerde cross-sectionele survey
  Isabel Vandenbogaerde, Vrije Universiteit Brussel, UGent
 • 12:00 12:15 O.50 Identificatie van de belangrijkste gedragsfactoren gerelateerd aan het zelf starten van een gesprek over palliatieve zorg met de arts: een crosssectionele gestructureerde kwantitatieve interviewstudie met personen met kanker
  Anne-Lore Scherrens, Vrije Universiteit Brussel, UGent
Parallelsessie 11: Pijn- en symptoombestrijding

Voorzitter: Marie-José Gijsberts

 • 11:00-11:15 O.52 De invloed van omgevingsfactoren op de praktijk van continue diepe sedatie tot aan het overlijden: een kwalitatieve interviewstudie bij betrokken artsen
  Stijn Vissers, UGent
Parallelsessie 12: Transmuraal en/of interprofessioneel samenwerken
 • 11:00-11:15 O.58 Burgerinitiatieven rond ernstige ziekte, sterven en verlies: een systematische integratieve review
  Louise D'Eer, Vrije Universiteit Brussel, UGent
 • 11:15-11:30 O.59 Compassionate cities: een systematische integratieve review van wereldwijd bestaande initiatieven
  Bert Quintiens, Vrije Universiteit Brussel

13:00 14:30 Parallelsessie ronde 4
 

Parallelsessie 14: Ethiek, beleid en wetgeving
Voorzitter: Lieve Van den Block
 • 13:00-13:15 O.64 De online representatie van palliatieve zorg door praktijk-, beleids- en belangenorganisaties: variaties in definities en discursieve spanningen
  Kenneth Chambaere, UGent
 • 13:30-13:45 O.66 Palliatieve dagcentra in Vlaanderen: een gezondheidseconomische analyse aan de hand van administratieve gegevens op populatieniveau
  Kristof Faes, Vrije Universiteit Brussel
 • 14:15-14:30 O.69 Veranderingen in de consultatieprakijk met consulenten getraind in het beoordelen van euthanasieverzoeken: een herhaalde cross-sectionele survey bij LEIF consulenten, 2008-2019
  Stijn Vissers, UGent
Parallelsessie 16: Bijzondere doelgroepen
 • 13:00-13:15 O.76 Hoe worden mantelzorgers van mensen met een ernstige aandoening ondersteund in hun mantelzorgtaken door professionele zorgverleners?
  Orphé Matthys, Vrije Universiteit Brussel
 • 14:00-14:15 O.80 Palliatieve zorg symptomen, zorgnoden en welzijn van kwetsbare ouderen met complexe zorgbehoeften die van het ziekenhuis naar huis worden ontslagen
  Kim de Nooijer, Vrije Universiteit Brussel
 • 14:15-14:30 O.81 Wie zijn de patiënten die in een hospice worden opgenomen? Een landelijke cross-sectional onderzoek
  Matthew Grant, UMC Utrecht