Skip to main content

Meer informatie over kwaliteitsindicatoren

Voor wie is de kwaliteitsindicatoren set ‘QPAC’ bedoeld? 

De kwaliteitsindicatoren set is ontwikkeld voor de gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen thuis en in het ziekenhuis. 

Zowel de palliatieve eenheden, palliatieve support teams in ziekenhuizen als de multidiscplinaire begeleidingsequipes thuis kunnen gebruik maken van de indicatoren set om intern hun zorg te evalueren en verbeteren waar nodig.

 

Hoe ziet de kwaliteitsindicatoren set ‘QPAC’ eruit?

De kwaliteitsindicatoren set is opgebouwd uit een minimale set van 31 indicatoren en 4 structuurindicatoren die standaard af te nemen zijn. In de minimale set zitten 8 domeinen van kwaliteit van palliatieve zorg verwerkt:

 1. Fysieke aspecten van zorg
 2. Psychosociale en spirituele aspecten van zorg
 3. Communicatie en zorgplanning met de patiënt
 4. Communicatie en zorgplanning met de familie
 5. Communicatie en zorgplanning tussen de zorgverleners onderling
 6. Type van zorg en omstandigheden rond het overlijden
 7. Coördinatie en continuïteit van zorg
 8. Ondersteuning van familie en naasten
 9. Structuur van zorg

 

Naast deze minimaal af te nemen indicatoren, zijn er tevens 3 optionele thematische modules beschikaar:

 1. Bio-psycho-sociaal en spirituele aspecten van zorg
 2. Communicatie en zorgplanning
 3. Continuïteit en omstandigheden rond het overlijden

 

Deze modules kunnen vrijblijvend en naar keuze gemeten worden samen met de minimale set, wanneer een palliatief team een bepaald domein extra wil uitdiepen.

 

Hoe wordt de kwaliteitsindicatoren set ‘QPAC’  gemeten binnen de palliatieve  teams?

Door twee maal per jaar vragenlijsten uit te delen aan:

 • Patiënten die begeleid worden door het team (of hun familie)
 • Hulpverleners van het team
 • Familieleden van patiënten

 

De onderzoekers zullen aan de hand van de ingevulde vragenlijsten alle indicatorscores berekenen en in rapportvorm terug koppelen aan het team. Dit rapport kan dan gebruikt worden binnen een verbetertraject om de zorg van het team continu te evalueren en verbeteren waar nodig.

De werkbelasting is  dus beperkt aangezien de meting van de indicatoren in principe slechts 2 maal per jaar moet gebeuren. Zo getuigen ook de teams die al met de kwaliteitsindicatoren werken.
 
Kathleen3
Kathleen4