Skip to main content

Information session (Dutch only): EU Navigate

Date:
Add to personal calendar
Hoe kunnen thuiswonende ouderen met kanker in uw regio bijkomend ondersteund worden, zodat zij en hun mantelzorger sterker in hun schoenen staan? Zodat hun autonomie verhoogt, zodat de toeleiding tot zowel gepaste medische zorg als sociale ondersteuning voor hen verbetert? 

In het kader van een Europees onderzoeksproject ontwikkelt de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent) een grootschalig navigatie-project. Samen met vrijwilligers en professionals, willen we een navigator-vrijwilliger inzetten bij thuiswonende ouderen met kanker. Om hen zo de juiste weg te tonen naar de voor hen op maat gepaste zorg, en hen psychosociale ondersteuning te bieden op maat en zo lang als nodig.  

Zou uw organisatie thuiswonende ouderen met kanker in uw regio of werkgebied nog beter willen ondersteunen? In de folder bijgevoegd leest u meer details over het project en de ondersteuning die u als deelnemer aan het project krijgt. 

Interesse om deel te nemen? Volg op dinsdag 4 oktober de vrijblijvende online infosessie (12u30-13u00).

Wij hopen om diverse eerstelijnszones, lokale dienstencentra, netwerken palliatieve zorg, OCMW’s, huisartsen(praktijken), vrijwilligersorganisaties, zorgzame buurten … en alle organisaties en netwerken die thuiswonenden ouderen met kanker verder willen ondersteunen, te mogen verwelkomen.

Na inschrijving via het webformulier, ontvangt u in de week voorafgaand de informatie om deel te nemen. 

Heeft u vooraf vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, via joni.gilissen@vub.be of marijke.dheedene@vub.be.

oproep eu navigatie