Zorgnoden doorheen het kankertraject: palliatieve zorg kan al vroeg aangewezen zijn

Date: 
02-03-2017

Authors: K Beernaert, S van Belle, L Deliens, J Cohen

Source: 
Tijdschrift voor Geneeskunde, 73, 2017

 

Ondanks groeiende evidentie over positieve effecten van vroeger starten met palliatieve zorg in het ziektetraject blijft het onduidelijk vanaf wanneer zorgnoden optreden waarvoor palliatieve zorg een hulp kan zijn. Deze studie onderzocht dit door te kijken naar de kwaliteit van leven van de persoon met kanker (opgesplitst in verschillende domeinen) en onvervulde zorgnoden gemeten in drie fases van het kankertraject: curatieve, levensverlengende en meest gevorderde fase (prognose < 6 maanden/ geen verdere behandeling). Er werden gegevens verzameld bij 620 mensen met kanker in het Universitair Ziekenhuis Gent. De patiënten vulden een vragenlijst in over de kwaliteit van leven (gebruikmakend van de EORTC QLQ-C30) en hun zorgnoden binnen de belangrijke domeinen van palliatieve zorg. De Europese referentiescores uit de EORTC QLQ-C30 afgenomen bij de algemene bevolking werden ook gebruikt om de verkregen scores ook met deze groep te kunnen vergelijken.
De resultaten toonden aan dat mensen die verder in het kankertraject waren statistisch en klinisch slechter functioneerden, ook wanneer we controleerden voor geslacht, leeftijd en type tumor.
Degene verder in het traject hadden ook meer last van symptomen zoals vermoeidheid, pijn, kortademigheid en een gebrek aan eetlust (p <.001). Maar ook mensen die in de curatieve fase waren, hadden een hoge symptoomlast en scoorden na standaardisatie voor leeftijd en geslacht, klinisch significant lager voor alle vormen van functioneren dan een algemene bevolkingsgroep.
Deze studie toont het belang aan voor oncologen en andere zorgverleners om met een palliatieve bril deze zorgnoden te herkennen en aan te pakken.

NIKE

 
Share this
Deel dit bericht