Waarom worden palliatieve zorgdiensten niet altijd ingeschakeld?

Date: 
07-06-2016

Authors: Beernaert K, Deliens L, Pardon K, Van den Block L, Devroey D, Chambaere K, Cohen J

 

Source: 
Huisarts Nu; 2016 Issue 3, pp 124-125

Introductie

Het inschakelen van gespecialiseerde diensten palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een levensbeperkende ziekte resulteert vaak in een betere kwaliteit van leven en van sterven. Mensen die hieruit voordeel zouden kunnen halen, maken er echter niet altijd gebruik van. Zo krijgen kankerpatienten vaker palliatieve zorg dan mensen met een andere aandoening. Het is belangrijk om na te gaan waarom mensen geen gebruik maken van deze diensten en waarom sommige groepen meer kans hebben om ernaar verwezen te worden dan andere.

Onze grootschalige populatiegebaseerde studie wil het gebruik van de diensten palliatieve zorg en de redenen voor hun niet-gebruik beschrijven in een populatie die voor overlijden potentieel palliatieve zorgnoden had. We zochten een antwoord op volgende onderzoeksvragen bij stervenden met kanker, orgaanfalen, dementie en andere levensbeperkende diagnosen: wat zijn de verwijspercentages en de timing voor verwijzing naar palliatieve zorgeenheden, welke patientkenmerken zijn geassocieerd met niet-verwijzing, wat zijn de meest frequente redenen om mensen niet te verwijzen en welk verband is er tussen deze redenen en de kenmerken van patienten?

Dit artikel is een ingekorte vertaling van: Beernaert K, Deliens L, Pardon K, Van den Block L, Devroey D, Chambaere K, Cohen J. What are physicians’ reasons for not referring people with life-limiting illnesses to specialist palliative care services? A nationwide survey. PLoS One 2015;10:e0137251.

 

NIKE

 
Share this
Deel dit bericht