Hoe de palliatieve zorg in Vlaanderen verbeteren?

Date: 
01-09-2015

Authors: Kim Beernaert, Sigrid Dierickx, Joni Gilissen, Yolanda Penders

Source: 
Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, september 2015, jaargang nr. 11

Introductie

Het FLIECE-project (Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation Tools) was een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Universiteit Gent (UGent), Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) en het VU Medisch Centrum Amsterdam (VUMC), gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en gecoördineerd door prof. Luc Deliëns en prof. Joachim Cohen van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB). De doelstelling was het promoten van een betere palliatieve zorg en levenseindezorg, geënt op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers formuleerden op basis van hun onderzoek een reeks aanbevelingen voor het starten en uitvoeren van palliatieve zorg en structurele maatregelen die kunnen zorgen voor een goede omkadering hiervan. De resultaten van alle onderzoeken en bijbehorende aanbevelingen werden neergeschreven in het boek ‘Palliatieve zorg, meer dan stervensbegeleiding’ en voorgesteld en bediscussieerd tijdens het FLIECE-eindcongres op 29 en 30 januari 2015 in de KVS in Brussel. Wij vatten in dit artikel een aantal van deze aanbevelingen samen. De aanbevelingen volgen een ‘nieuw’ palliatief zorgmodel (zie figuur p. 20) waarin palliatieve zorg hand in hand gaat met curatieve en levensverlengende behandelingen, zodra bij de patiënt een levensverkortende aandoening wordt vastgesteld. Dit vervangt het oude model waarin palliatieve zorg gezien wordt als een laatste fase waarin geen andere behandelingen meer mogelijk zijn. Elke zorgverlener die betrokken is bij de zorg van patiënten met een chronische of levensbedreigende aandoening moet beschikken over een basispakket palliatieve zorgvaardigheden en kennis, en moet de juiste attitude aan de dag kunnen leggen. Gespecialiseerde palliatieve zorg dient ook tijdig te worden ingezet om de meer complexe behoeften op te vangen.

Footwear

 
Share this
Deel dit bericht