COVID-19 Communicatiestrategieën voor zorgverleners naar patiënten en naasten 

Date: 
02-04-2020

In dit document vindt u verschillende strategieën die u kunt gebruiken in de communicatie met patiënten en naasten over (moeilijke) onderwerpen gerelateerd aan de huidige COVID-19 crisis. 

Voor wie?  

Alle zorgverleners die mogelijk te maken krijgenof hebbenmet patiënten met COVID-19 endenaasten van deze patiënten.  

 

Wat  kunt u vinden in dit document?  

Een goede communicatie kaneen grootverschil maken op moeilijke momenten.U krijgt de komende tijd mogelijk te maken met situaties die uniet gewoon bent.In dit documentvindtuverschillendestrategieëndie ukunt gebruikeninde communicatie metpatiëntenen naasten over (moeilijke) onderwerpen gerelateerd aan de huidigeCOVID-19 crisis.Degespreksstrategieën zijnverdeeld over verschillendesituaties: 

- Screening– Wanneer iemand vermoedtgeïnfecteerdte zijn  

- Voorkeuren– Wanneer iemand niet naar het ziekenhuis wil 

- Triage– Wanneer u moet beslissen waar een patiënt heen moet 

- Opname– Wanneer uw patiënt naar het ziekenhuis of intensieve zorg moet 

- Begeleiding– Wanneer het ‘omgaan met’ (coping) een boost nodig heeft, of emoties hoog oplopen 

- Beslissen– Wanneer de dingen niet zo goed gaan, zorgdoelen, code status  

- Beperkte middelen– Wanneer de nood ervoor zorgt dat je keuzes moet maken  

- Op de hoogte brengenWanneerje iemand telefonisch inlicht  

- AnticiperenWanneerje je zorgen maakt over wat zal gebeuren 

- Rouw– Wanneer iemandgestorvenis  

   

Hoe kunt u dit document in de praktijk gebruiken?  

Wij geven adviezen die ukunt gebruiken als leidraad in de communicatiemet uw patiënten en hun naastentijdens de COVID-19 crisis.Deze zijn bedoeld ter inspiratie of als uitgangspunt voor zover u daar nood aan heeft.Wij suggereren om de handleiding tijdens hetteamoverleg mee te nemen en de punten te bespreken die voor u en uw collega’s van belang zijn.

Omdat het op het moment zelf niet altijd evident is om plots de juiste woorden te vinden hier ook enkele praktische suggesties voor individueel gebruik van deze leidraad:  

U zou kunnen kijkennaaronderwerpen die u moeilijk vindt endaareen of twee opties uitkiezen om toe te passen als de situatie zich voordoet.Een andere optie is om de lijst er eens bij te pakkenals een gesprek minder goed verliep,om na tegaanhoehet misschien anders kon.  

 

Download de volledige tool hier.

 
Share this
Deel dit bericht