Casemanagers in de eerstelijns palliatieve zorg. Beschrijving van patiëntkenmerken, redenen voor verwijzing en de organisatorische setting.

Date: 
01-06-2014

Authors: Annicka G.M. van der Plas, Bregje D. Onwuteaka-Philipsen, Anneke L. Francke, Wim J.J. Jansen, Kris C. Vissers, Luc Deliens

Source: 
Tijdschrift Verpleegkunde nummer 2 , pp. 10-17 jun 2014, jaargang 29

Introductie

 

Doel: Inzicht geven in welke patiënten verwezen worden naar casemanagers in de eerstelijns palliatieve zorg, waarom zij worden doorverwezen
en of patiëntkenmerken verschillen naar gelang de organisatorische setting (thuiszorgorganisatie, hospice, een samenwerkingsverband).
Methode: Cross-sectioneel vragenlijst onderzoek onder casemanagers en verwijzers naar casemanagers.
Resultaten: Van de doorverwezen patiënten heeft 96% een oncologische diagnose. Voor 71% van de patiënten is de zorg gericht op een
combinatie van palliatie en levensverlenging of curatie. Behoefte aan psychosociale ondersteuning wordt door 77% van de verwijzers als
reden van verwijzing genoemd. Verschillen in patiëntkenmerken per organisatorische setting zijn het grootst tussen casemanagement
vanuit een hospice en casemanagement vanuit een samenwerkingsverband.
Discussie: Verbeterpunt voor casemanagers is het bereiken van niet-oncologische patiënten. Verschillen in patiëntkenmerken weerspiegelen
mogelijk vooral lokale verschillen.
Conclusie: Verwijzing naar casemanagers palliatieve zorg gebeurt ter aanvulling op reguliere medische zorg, de focus van verwijzing naar
de casemanager ligt op psychosociale zorg, vroeg in het ziektetraject van patiënten. Op basis van de geconstateerde verschillen tussen organisatorische
settingen is geen advies te formuleren over de meest geschikte organisatorische basis van casemanagement.

Nike Shoes

 
Share this
Deel dit bericht