Palliatieve zorg in Vlaanderen

End-of-Life Care Research Group 2016

Waar denk jij aan bij palliatieve zorg? Is het zorg aan het levenseinde of vooral het bestrijden van pijn? Deze percepties zijn hardnekkige misverstanden.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de levenskwaliteit van patiënten met een levensverkortende aandoening verbetert als palliatieve zorg tijdig wordt opgestart. Meer nog, tijdige palliatieve zorg kan zelfs het leven verlengen.

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent) doet al jarenlang onderzoek naar palliatieve en levenseindezorg in België en Europa. Meer dan 50 wetenschappers met verschillende achtergronden verrichten baanbrekend wetenschappelijk levenseindeonderzoek.

We zorgen er ook voor dat onze onderzoeksresultaten in de praktijk kunnen worden gebruikt. Hieroor werken we nauw samen met zorgverleners uit alle disciplines. Wij bieden trainingen, tools & instrumenten aan om de zorg voor patiënten en naasten te verbeteren. Ontdek hieronder hoe ons onderzoek uw zorg kan verbeteren!

 
Share this
Deel dit bericht