Palliatieve zorg in Vlaanderen

Palliatieve zorg, wat is dat? Palliatieve zorg wil de kwaliteit van alle aspecten van het leven van patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten verbeteren. Het is dus veel meer dan enkel pijnbestrijding aan het einde van het leven. 

Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent)

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, is al jarenlang bezig met het verbeteren van palliatieve en levenseindezorg. Een 50-tal wetenschappers met verschillende achtergronden verrichten in Brussel en Gent baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in dit onderzoeksveld.

Onderzoek met maatschappelijke impact

De onderzoeksgroep houdt zich niet alleen bezig met ‘puur’ wetenschappelijk onderzoek. Ze zorgt er ook voor dat de onderzoeksresultaten gebruikt kunnen worden in de praktijk. Zo wordt er nauw samengewerkt met zorgverleners. Zij bieden de onderzoekers inzichten en helpen met het vinden van interessante onderzoeksvragen. De onderzoekers bieden dan weer concrete aanbevelingen en instrumenten aan om de zorg voor patiënten en naasten te verbeteren.

 
Share this
Deel dit bericht