VUB, UGent en KU Leuven willen iedereen betrekken in palliatieve zorg

02-07-2019

Dutch text only - De Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en KU Leuven starten een ambitieus project om de bestaande kennis en kunde in de samenleving te verbeteren rondom het omgaan met ernstige ziekte, mantelzorg, dood, en verlies. Volgens de onderzoekers is palliatieve zorg een verantwoordelijkheid van iedereen en niet alleen van professionele zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen.

Palliatieve zorg is een benadering van zorg die het welzijn wil verhogen van mensen die te maken krijgen met de uitdagingen van levensbedreigende ziekte. De focus ligt hierbij op de persoon getroffen door ziekte, maar ook op de mantelzorgers of naasten van deze persoon. De laatste decennia werd grote vooruitgang geboekt in de professionele palliatieve zorg. Tegelijkertijd blijven de uitdagingen voor de toekomst enorm, onder meer door vergrijzing en het toenemend aantal mensen met chronische zorgnoden. Het is onrealistisch te verwachten dat deze uitdagingen volledig kunnen worden tegemoetgekomen door enkel verder in te zetten op het uitbreiden van zorgprofessionals.

Professor en projectcoördinator Joachim Cohen (VUB): “Zorg voor elkaar in tijden van crisis en verlies is niet alleen een taak voor zorgverleners, maar is de verantwoordelijkheid van ons allen. Het is daarom noodzakelijk om de aandacht voor palliatieve zorg in de bredere gemeenschap te verhogen.”

Het nieuwe onderzoeksprogramma CAPACITY gaat ervan uit dat palliatieve zorg een verantwoordelijkheid is voor iedereen. Het wil de capaciteit in het omgaan met ernstige ziekte, mantelzorg, dood, en verlies in de samenleving versterken. CAPACITY zal dat doen door in te zetten op het benaderen en betrekken van actoren in contexten die zich buiten de professionele zorgservices bevinden, zoals burgers, socio-culturele verenigingen, lokale gemeenschappen en de brede samenleving. Zo zal één studie zich richten op het ontwikkelen van een online tool om personen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen bij het voeren van gesprekken over vroegtijdige zorgplanning, terwijl een andere studie inzet op het optimaliseren van de kennis, vaardigheden en betrokkenheid van sociaal werkers in de palliatieve zorg. Daarnaast zal er onder meer een bewustwordingscampagne worden ontwikkeld over de voordelen van palliatieve zorg. In totaal zullen zes wetenschappelijke studies uitgevoerd worden.

Drie universiteiten werken samen

CAPACITY wordt uitgevoerd door onderzoeksgroepen in drie universiteiten die al verschillende jaren samenwerken: de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB (Prof. Joachim Cohen, Prof. Lieve Van den Block) en UGent (Prof. Luc Deliens, Prof. Kenneth Chambaere), de eenheid Gezondheidspromotie en –educatie van UGent (Prof. Deforche) en het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven (Prof. Chantal Van Audenhove).

Unieke collaboratie met organisaties en bedrijven

De drie universitaire partners van het consortium gaan ook nauw samenwerken met een grote groep organisaties uit alle relevante sectoren. Onder hen partners zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de ziekenfondsen, de koepels van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, mantelzorgorganisaties, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en.

Er komt ook een unieke samenwerking tot stand met een gerenommeerd reclamebureau en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven. Zij gaan de onderzoekers bijstaan in de ontwikkeling van een campagne over palliatieve zorg.

“Deze organisaties zijn volwaardige partners van het project. Ze worden betrokken in alle stadia: van het ontwerp tot het uitvoeren van de studies. Op die manier zorgen we ervoor dat onze resultaten relevant zijn en ook effectief gebruikt worden”, legt valorisatiecoördinator Arno Maetens (VUB) uit.

2,7 miljoen euro

Het CAPACITY programma wordt gefinancierd voor 2,7 miljoen euro door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en zal vier jaar duren. CAPACITY is de opvolger van het INTEGRATE project (Integration of palliative care into home, nursing home and hospital care and into the community, 2015-2019),  FLIECE (FLanders Study to Improve End of life Care and Evaluation tools, 2011-2015) en MELC (Monitoring quality of End-of-Life Care, 2006-2010).


Voor meer informatie:

Professor Joachim Cohen (VUB)

Projectcoördinator

+32 2 477 47 14
+32 494 20 29 43
joachim.cohen@vub.be

dr. Arno Maetens (VUB)

Valorisatiecoördinator

+32 2 477 49 59
+32 475 31 60 57
arno.maetens@vub.be

 

 

 

 

 

 

Air Jordan III 3 Shoes

 
Share this
Deel dit bericht